Çat? Merdivenleri

Çat? Pencereleri

Çat? Merdiven Sipari? Hatt?


0216 592 18 84 


satis@senaakustik.com

teslimat1

banka-hesap-bilgileri

senaakustikkapidaodeme

Çat? Merdiven Anketi

Tercihiniz Hangisi..?
 
Ah?ap Merdiven

Velux Teras Çat? Duman Tahliye Çat? Penceresi; Birçok projede, özellikle apartmanlar?n ve ofislerin merdiven aralar? ile endüstiyel binalarda, duman tahliyesi yasal bir zorunluluktur.

Teras Cati Duman Tahliye Penceresi

VELUX Teras çat? duman tahliye penceresi CSP, bu yasal zorunluluklara hizmet etmek amac?yla düz ve dü?ük e?imli uygulamalar için geli?tirilmi? çok yeni bir sistemdir. Temel olarak teras çat? penceresinin tüm özelliklerine sahip olup, bu pencereye duman tahliye motoru entegre edilmi? halidir. 100x100 cm ve 120x120 cm olmak üzere iki farkl? boyutta mevcuttur. Teras çat? duman tahliye pencereleri günlük havaland?rma amac?yla da kullan?labilir.

Velux Duz Teras Cati Pencereleri

Sistem çal??ma prensibi : Acil durum ünitesi KFK 100 veya duman dedektörü KFA 100 devreye girdi?inde, kontrol sistemi KFX 110 (tek pencere için) ya da KFX 120 (iki pencere için) arac?l???yla pencereye entegre duman tahliye motoru harekete geçerek pencereyi 50 cm açmakta ve duman tahliyesi sa?lamaktad?r.Teras çat?ya sahip birçok yap?da dü?ey pencerelerden uzakta, bina çekirde?ine yak?n mekanlar gün ?????ndan yoksun kal?yorlar. Teras Çat? Pencereleri ile karanl?k okul koridorlar?n? ya da ofisleri, kasvetli kütüphaneleri ya da hastane odalar?n? veya evlerin karanl?kta kalan tüm alanlar?n? gün ????? ve temiz hava ile dolu mekanlara dönü?türmek mümkün. Bu yeni nesil çözüm, ister özel yap?lar olsun, ister kamu ya da ticari binalar olsun her türlü düz ya da dü?ük e?imli çat?ya sahip alan? ???kla doldururken, sa?l?kl? ve konforlu iç mekanlar yarat?lmas?na imkan veriyor.

Velux Teras Aydinlatma Penceresi

Günlük havaland?rma için duvar anahtar? KFK 200 kullan?lmal?d?r.Sistem ile birlikte a?a??daki ek üniteler kullan?lmal?d?r:Kontrol sistemi KFX 110 (tek pencere için) ya da KFX 120 (iki pencere için.Duman dedektörü KFA 100.Acil durum ünitesi KFK 100.Günlük havaland?rma için duvar anahtar? KFK 200 (opsiyonel).Ya?mur sensörü KLA 100 (opsiyonel)Ürünün D???ndaki Kubbe Görünümlü Koruyucu Cam?n Kirlenmesini Engelliyor.

Velux Teras Cati Duman Tahliye Penceresi

Neden gün ?????? Elektrik kullan?m?n? azaltarak enerji tasarrufu sa?lar,Do?a dostudur,Çal??ma ortamlar?nda verim art??? sa?lar,Ö?renim performans?n? artt?r?r,?nsan psikolojisi ve sa?l??? için gereklidir,LEED ve BREEAM gibi belgelerin al?nmas?nda puan deste?i sa?lar.

Velux Duz Teras Cati Pencere Modeli

 

Velüx Düz Teras Çat? Pencereleri Hakk?nda Daha Fazlas? ve Sipari? ?çin; 0216 592 18 84

Veya WebAdreslerimiz; http://www.catipenceresi.gen.tr - http://www.catipencereleri.net  

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Reklam
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.
 

Katlanabilir Çat? Merdivenleri

Çat? Merdivenlerinde Uygun Fiyat garanti

       Çat? Merdiven Fiyatlar? 
Roto Motorlu Makas    : 9.350,00tl
Roto Makasl? Merdiven : 3.250,00tl
Alüminyum Katlan?r     : 1.800,00tl
Telescopic Merdiven   : 1.650,00tl
Metal Katlan?r             : 1.050,00tl
Ah?ap Merdiven         :    750,00tl

 hemen-siparis-verin

-----------Montaj Ücreti-----------

                Makasl?
Motorlu ( Butonlu ) : 1.000.00 tl

Motorsuz  Manuel    :    500.00 tl

                Katlan?r

Alüminyum            :     500,00 tl
Ah?ap & Metal       :     300.00 tl
Telescopic             :     300.00 tl

Metal Çat? Merdiveni

catimerdiveni.jpg

Son Çat? Makaleleri

Çevrimiçi Kullan?c?

Şu anda 15 konuk Ã§evrimiçi

Çat? Merdiven Resimleri