Çat? Merdivenleri

Çat? Pencereleri

Çat? Merdiven Sipari? Hatt?


0216 592 18 84 


satis@senaakustik.com

teslimat1

banka-hesap-bilgileri

senaakustikkapidaodeme

Çat? Merdiven Anketi

Tercihiniz Hangisi..?
 
Ah?ap Merdiven

Velux Çat? Penceresi GZL Serisi; Pivot aç?l?ml? ah?ap çat? penceresi, ?skandinav çam? Rahat üstten kullan?ma sahip ve sade tasar?m?yla GZL model çat? penceresi kan?tlanm?? VELUX kalitesini ta??r. GZL kolay temizlik için 180° dönme özelli?ine ve pencere kanad?n?n üstünde yer alan kullan?m? kolay havaland?rma kanal?na sahiptir. Gzl Serisine, Sonra'dan Tüm aksesuarlar? Entegre edilebilir.

Velux Gzl Serisi Çat? Penceresi Modeli 1;

Velux Cati Penceresi Gzl

Velux Gzl Serisi Çat? Pencere Uygulamas? 2;

Velux Cati Penceresi Gzl Modeli

Velux Çat? Penceresi Gzl Serisi; Üstte bulunan açma kapama Bar Kolu pencereyi kolayl?k Kazand?r?r.
Montaj E?imi : Minimum %28 (15º - 90º).
Cam : Model 59: Güçlendirilmi? yal?t?ml? çift cam (4-16-4 mm). Ug de?eri 1.1 (Uw de?eri tüm pencere için 1.4), ses yal?t?m? 32 dB.
Havaland?rma : Pencere kanad?n?n üzerindeki kullan?m? kolay havaland?rma kanal? pencere kapal?yken, pencerenin boyutuna ba?l? olarak saatte 10 - 16 m3 hava ak???na olanak sa?lar. Kanal içindeki hava filtresi (y?kanabilir) tozun ve böceklerin odaya giri?ini engeller.
Not : GZL çat? pencerelerinin elektrik motoru ile aç?l?p kapanmas? mümkün de?ildir.
Montaj Malzemeleri : Do?ru ve sorunsuz montaj için VELUX eteklik ve yal?t?m malzemeleri kullan?lmal?d?r.
Aksesuarlar: Güvenlik sa?lamak, ?s? ve ???k miktar?n? kontrol etmek için dekoratif perde seçenekleri, gölgelik ve panjur kullan?labilir.

Top handle bar Do?al çam
Üç kat su bazl? vernikle korunmu?tur.
Üstten aç?l?m
Temizlik için mobilyalar?n?z? çekmeye kalmadan kolay eri?im sa?lar.

Velux Çat? Penceresi Gzl Serisi Pencere Modeli;

Velux Cati Penceresi Gzl Serisi

  • Standart VELUX GZL Penceresine ; Tüm Yan Elektro ürünleri Entegre edilemez.VELUX GZL ?skandinav Çam? C02 (55x78 cm)
  • VELUX GZL ?skandinav Çam? C04 (55x98 cm)
  • VELUX GZL ?skandinav Çam? M04 (78x98 cm)
  • VELUX GZL ?skandinav Çam? M06 (78x118 cm)
  • VELUX GZL ?skandinav Çam? M08 (78x140 cm)
  • VELUX GZL ?skandinav Çam? P06 (94x118 cm)
  • VELUX GZL ?skandinav Çam? P08 (94x140 cm)
  • VELUX GZL ?skandinav Çam? S06 (114x118 cm)
  • VELUX GZL ?skandinav Çam? S08 (114x140 cm)

Velux Cati Penceresi Olculeri

Kiremit Çat? ve Shingle Eteklikleri

VELUX eteklik sistemleri

VELUX eteklik sistemleri, pencereyle çat? aras?ndan su geçirmez bir kalkan olu?turmaktad?r. Ya?mur suyunun güvenli ve etkin ?ekilde tahliye edilebilmesi için her pencerede eteklik bulunmas? gerekmektedir. VELUX, çat? malzemeniz ile pencerelerinizin model ve yerle?imine en uygun seçene?i sunmak için farkl? eteklik tipleri geli?tirmi?tir. Alüminyum, bak?r, titanyum, çinko kaplama ve renkli alüminyum etekliklerimiz aras?ndan çat?n?z için en do?ru tasar?m? bulabilirsiniz. 


Not: GVT, VLT ve di?er tüm çat? ç?k?? kapaklar?m?z entegre etekliklerle birlikte gelmektedir.

Velux Çat? Penceresi Kiremit Çat? ve Shingle Eteklikleri;

EDW
Yüksek profilli çat? kaplama malzemeleriyle kullan?lan tek pencere için eteklik.

EDS
Düz çat? kaplama malzemeleriyle 
kullan?lan tek pencere için eteklik. 

 

Velux Çat? Penceresi Gzl Serisi Hakk?nda Daha Fazla Ürün Bilgisi ve Sipari? ?çin; 0216 592 18 84

Veya Web Adreslerimiz: http://www.catipenceresi.gen.tr - http://www.catipencereleri.net  

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Reklam
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.
 

Katlanabilir Çat? Merdivenleri

Çat? Merdivenlerinde Uygun Fiyat garanti

       Çat? Merdiven Fiyatlar? 
Roto Motorlu Makas    : 9.350,00tl
Roto Makasl? Merdiven : 3.250,00tl
Alüminyum Katlan?r     : 1.800,00tl
Telescopic Merdiven   : 1.650,00tl
Metal Katlan?r             : 1.050,00tl
Ah?ap Merdiven         :    750,00tl

 hemen-siparis-verin

-----------Montaj Ücreti-----------

                Makasl?
Motorlu ( Butonlu ) : 1.000.00 tl

Motorsuz  Manuel    :    500.00 tl

                Katlan?r

Alüminyum            :     500,00 tl
Ah?ap & Metal       :     300.00 tl
Telescopic             :     300.00 tl

Metal Çat? Merdiveni

catimerdiveni.jpg

Son Çat? Makaleleri

Çevrimiçi Kullan?c?

Şu anda 35 konuk Ã§evrimiçi

Çat? Merdiven Resimleri