Çat? Merdivenleri

Çat? Pencereleri

Çat? Merdiven Sipari? Hatt?


0216 592 18 84 


satis@senaakustik.com

teslimat1

banka-hesap-bilgileri

senaakustikkapidaodeme

Çat? Merdiven Anketi

Tercihiniz Hangisi..?
 
Ah?ap Merdiven

Velux Çat? Penceresi ?NTEGRA; VELUX dünyan?n ilk kablosuz uzaktan kumanda çat? penceresi INTEGRA®’y? sunar! Art?k tüm pencerelerinizi, perdelerinizi, storlar?n?z? tek bir uzaktan kumanda ile ve evinizin herhangi bir noktas?ndan kontrol edebilirsiniz. Ayr?ca INTEGRA®’n?n “ak?ll?” sistemi ile maksimum konfor ve kolayl?k için önceden belirledi?iniz favori ayarlar?n?z? kaydedebilirsiniz. INTEGRA®, yeni veya yenilenen binalara kolayl?kla uygulanabilen, "fi?e tak, çal??t?r" prensibine sahip bir çözümdür.

Velux Çat? Penceresi GGL ?ntegra Modeli 1;

Velux Cati Penceresi ggl ggu integra

Velux GGU Serisi ?ntegra Çat? Pencere Uygulamas? 2;

Velux Cati Penceresi GGL integra

Velux Çat? Penceresi GGL ve GGU Serisi Çat? Pencere Uygulama Modeli 3;

Velux Cati Penceresi integra uygulamasi

Velux Çat? Penceresi ?NTEGRA Kumanda Sistemi ; KMX 100 - Ak?ll? Sisteme Dönü?üm Kiti

kumanda

GGU INTEGRA Lamine edilmi? ah?ap üzerine beyaz poliüretan kaplama. GGU INTEGRA, beyazdan vazgeçmek istemeyenler için tasarlanm??, her yerde kullan?labilen ve yüzeyi bak?m gerektirmeyen bir penceredir.

Hemen Buton Hemde Uzaktan Kumanda Entegre edilebilir.

 Birden Fazla Çat? Penceresi ve Aksesuarlar? Kullan?m? için KUX 100 - Kontrol Ünitesi Gerekmektedir.

 
Velux Cati Penceresi GGU integra

Velux Elektronik ?ntegra Kumandal? Çat? Pencere Modelleri 4; 

Velux Cati Penceresi integra Modeli

INTEGRA® GGL ve GGU Ak?ll? çat? penceresi
- Görünmeyen, entegre motor
- Programlanabilir havaland?rma
- Kullan?ma haz?r perde / panjur kontrol mekanizmas?
- Ya?mur sensörü
- Ki?isel ayarlar?n kaydedilmesi
- Uzaktan kumanda üzerinde durum görüntüleme
- io-homecontrol® sistemleri ile tam uyum özelliklerine sahiptir.

velux Ggl ggu integra olcusu

GGL ve GGU INTEGRA® Ölçüleri ( Çam ile Poliüretan Beyaz Kaplama Ölçüleri Ayn?'d?r)

 • VELUX GGL ?skandinav Çam? C02 (55x78 cm)
 • VELUX GGL ?skandinav Çam? C04 (55x98 cm)
 • VELUX GGL ?skandinav Çam? M04 (78x98 cm)
 • VELUX GGL ?skandinav Çam? M06 (78x118 cm)
 • VELUX GGL ?skandinav Çam? M08 (78x140 cm)
 • VELUX GGL ?skandinav Çam? P06 (94x118 cm)
 • VELUX GGL ?skandinav Çam? P08 (94x140 cm)
 • VELUX GGL ?skandinav Çam? S06 (114x118 cm)
 • VELUX GGL ?skandinav Çam? S08 (114x140 cm)
 • VELUX GGL ?skandinav Çam? U04 (134x98 cm)
Lüks paket 
Entegre ya?mur sensörü, motor ve kablosuz uzaktan kumanda ile birlikte sunulmaktad?r.
Yenileme 
?stenildi?i zaman yeni uzaktan kumanda özellikleri veya güne? koruma ürünleriyle kolayl?kla yenilenebilir.


Ya?mur sensörü
Ya?mur sensörü ilk ya?mur damlas?yla birlikte pencereyi otomatik olarak kapat?rken, havaland?rma kapa?? aç?k kalarak oday? havaland?rmaya devam eder.
Çerçeve ???klar?
Benzersiz bir atmosfer yaratmak için INTEGRA pencerenize spot çerçeve ???klar? da ekleyebilirsiniz.
Do?al çam
Üç kat su bazl? vernikle korunmu?tur.

Beyaz tercih
GGL modelin ayn? özelliklerine ta??yan beyaz poliüretan kapl? model de mevcuttur.

 

Velux Çat? Penceresi ?NTEGRA Su Yal?t?m Etekli?i ( Kiremit ve Shingle )

VELUX eteklik sistemleri

VELUX eteklik sistemleri, pencereyle çat? aras?ndan su geçirmez bir kalkan olu?turmaktad?r. Ya?mur suyunun güvenli ve etkin ?ekilde tahliye edilebilmesi için her pencerede eteklik bulunmas? gerekmektedir. VELUX, çat? malzemeniz ile pencerelerinizin model ve yerle?imine en uygun seçene?i sunmak için farkl? eteklik tipleri geli?tirmi?tir. Alüminyum, bak?r, titanyum, çinko kaplama ve renkli alüminyum etekliklerimiz aras?ndan çat?n?z için en do?ru tasar?m? bulabilirsiniz. 


Not: GVT, VLT ve di?er tüm çat? ç?k?? kapaklar?m?z entegre etekliklerle birlikte gelmektedir.


EDW
Yüksek profilli çat? kaplama malzemeleriyle kullan?lan tek pencere için eteklik.

EDS
Düz çat? kaplama malzemeleriyle 
kullan?lan tek pencere için eteklik. 

Velux Çat? Penceresi ?NTEGRA, Ürün özellikleri:

 1. GGU ve GGL üstten pivot aç?l?m çat? pencerelerinin tüm avantajlar?n?n yan? s?ra ?u özelliklere de sahip olacaks?n?z:
 2. Ba?lant?s? son derece kolayd?r – 230V prize takman?z yeterlidir.
 3. Ya?mur sensörü ilen otomatik veya kablosuz kumanda ile çal??arak pencereyi aç?p kapatan entegre motor.
 4. Kontrol sistemi, motor ve ya?mur sensörü tamamen fabrikalar?m?zda üretilmektedir.
 5. Ba?lant?s? son derece kolayd?r – 230V prize takman?z yeterlidir.
 6. Perde, stor ve panjur gibi tüm VELUX uzaktan kumandal? aksesuarlar, arzu edilen zamanda kolayl?kla monte edilebilir.

Velux Çat? Pencereleri ?ntegra Serisi Hakk?nda Daha Fazlas? ve Sipari? ?çin; 0216 592 18 84

http://www.catipenceresi.gen.tr - http://www.catimerdivenleri.net  

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Reklam
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.
 

Katlanabilir Çat? Merdivenleri

Çat? Merdivenlerinde Uygun Fiyat garanti

       Çat? Merdiven Fiyatlar? 
Roto Motorlu Makas    : 9.350,00tl
Roto Makasl? Merdiven : 3.250,00tl
Alüminyum Katlan?r     : 1.800,00tl
Telescopic Merdiven   : 1.650,00tl
Metal Katlan?r             : 1.050,00tl
Ah?ap Merdiven         :    750,00tl

 hemen-siparis-verin

-----------Montaj Ücreti-----------

                Makasl?
Motorlu ( Butonlu ) : 1.000.00 tl

Motorsuz  Manuel    :    500.00 tl

                Katlan?r

Alüminyum            :     500,00 tl
Ah?ap & Metal       :     300.00 tl
Telescopic             :     300.00 tl

Metal Çat? Merdiveni

catimerdiveni.jpg

Son Çat? Makaleleri

Çevrimiçi Kullan?c?

Şu anda 10 konuk Ã§evrimiçi

Çat? Merdiven Resimleri