Çat? Merdivenleri

Çat? Pencereleri

Çat? Merdiven Sipari? Hatt?


0216 592 18 84 


satis@senaakustik.com

teslimat1

banka-hesap-bilgileri

senaakustikkapidaodeme

Çat? Merdiven Anketi

Tercihiniz Hangisi..?
 
Ah?ap Merdiven

Velüx Çat? Ç?k?? Kapa??; Kullan?lmayan çat? aralar? ?imdi daha ayd?nl?k depo olarak de?erlendirdi?iniz çat? aran?zda daha fazla ???k ve havaland?rmaya ihtiyaç duyuyorsan?z, Velüx çat? ç?k?? kapaklar? size yard?mc? olacakt?r.

Velux Cati Cikis Kapaklari

Gvt, Gvk ve Gvo modeller, di?er çat? pencerelerimize oranla daha az yal?t?m sa?lad???ndan ?s? ve yal?t?m?n önemli olmad???, kullan?lmayan çat? aralar? için idealdir. Bu modeller farkl? özellikleriyle çat? ç?k?? kapaklar? olarak önerilir.Ya?am alan? olarak kullan?lacak mekanlar için Velüx çat? pencereleri kullan?lmal?d?r.

Velux Cati Cikis Kapagi Uygulamasi

GVT, GVK ve GVO modeller, di?er çat? pencerelerimize oranla daha az yal?t?m sa?lad???ndan ?s? ve yal?t?m?n önemli olmad???, kullan?lmayan çat? aralar? için idealdir. Bu modeller farkl? özellikleriyle çat? ç?k?? kapaklar? olarak önerilir.

Velux Cati Cikis Kapak Modelleri

VLT Serisi; Velta çat? ç?k?? kapa??, kullan?lmayan çat? katlar? için havaland?rma ve gün ????? sa?lamak amac?yla önerilir. Açma kapama kolu ile üç farkl? seviyede kolayl?kla sabitlenebilir. Velta ah?ap iç yüzeyi, koyu gri alüminyum çerçevesi, elektrostatik boyal? alüminyum kanad?, entegre etekli?i ve kaynaks?z kö?e ekleriyle modern bir tasar?ma sahiptir.

Velux Vlt Cati Cikis Kapagi

Ürün Özellikleri:
20°- 65° aras? e?imdeki çat?larda kullan?l?r.
Yal?t?ml? ve özel dolgulu çift cama sahiptir.
45 x 55 cm ve 45 x 73 cm ebatlar?nda iki farkl? boyda üretilmektedir.
Pencere kasas? ve entegre etekli?i dayan?kl? ve bak?m gerektirmeyen alüminyum poliüretan kaplamad?r.
?ste?e ba?l? olarak üstten ve yandan aç?l?m mümkündür.

GVT Serisi; VELUX, çat? aras?ndan çat?ya eri?imi kolay ve güvenli hale getirmektedir. Bak?m gerektirmeyen GVT çat? ç?k?? penceresi, kullan?lmayan çat? aran?z için mükemmel seçimdir.
Bu pratik ve kullan??l? ç?k?? penceresi, kötü hava ?artlar?na dayan?kl? poliüretandan üretilmi? ve d??a do?ru aç?larak giri?-ç?k??lar? kolay hale getirir.

Velux Cati Cikis Kapagi GVT

Ürün Özellikleri:

20°- 65° aras? e?imdeki çat?larda kullan?l?r.
Yal?t?ml? ve özel dolgulu çift cama sahiptir.
Tek boyut olarak 54 x 83 cm ebad?nda üretilmektedir (aç?ld???nda d??ar? ç?kmak için kullan?lan bo?luk 49 x 76 cm'dir).
Pencere kasas? ve entegre etekli?i dayan?kl? ve bak?m gerektirmeyen alüminyum poliüretan kaplamad?r.
Solda bulunan kol ürünle birlikte standart olarak gelmektedir, ancak kurulum s?ras?nda sa? tarafa al?nabilir.
Alt çerçeve ç?k?? için bas?labilir. 
Patentli güvenlik aç?? k?s?tlay?c?s? pencerenin kuvvetle aç?lmas?n? ve çat?ya çarpmas?n? önler.

 

Çat? Ç?k?? Kapaklar? ve Çat?ya Eri?im Pencereleri Hakk?nda Daha Fazlas? ve Sipari? için; 0216 592 18 84

Veya WebAdreslerimiz; http://www.catimerdivenleri.net - http://www.catipenceresi.gen.tr  

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Reklam
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.
 

Katlanabilir Çat? Merdivenleri

Çat? Merdivenlerinde Uygun Fiyat garanti

       Çat? Merdiven Fiyatlar? 
Roto Motorlu Makas    : 9.350,00tl
Roto Makasl? Merdiven : 3.250,00tl
Alüminyum Katlan?r     : 1.800,00tl
Telescopic Merdiven   : 1.650,00tl
Metal Katlan?r             : 1.050,00tl
Ah?ap Merdiven         :    750,00tl

 hemen-siparis-verin

-----------Montaj Ücreti-----------

                Makasl?
Motorlu ( Butonlu ) : 1.000.00 tl

Motorsuz  Manuel    :    500.00 tl

                Katlan?r

Alüminyum            :     500,00 tl
Ah?ap & Metal       :     300.00 tl
Telescopic             :     300.00 tl

Metal Çat? Merdiveni

catimerdiveni.jpg

Son Çat? Makaleleri

Çevrimiçi Kullan?c?

Şu anda 24 konuk Ã§evrimiçi

Çat? Merdiven Resimleri