Çat? Merdivenleri

Çat? Pencereleri

Çat? Merdiven Sipari? Hatt?


0216 592 18 84 


satis@senaakustik.com

teslimat1

banka-hesap-bilgileri

senaakustikkapidaodeme

Çat? Merdiven Anketi

Tercihiniz Hangisi..?
 
Ah?ap Merdiven

Velux Çat? Penceresi; Velux 60 y?l? a?k?n bir süredir yüksek kalitede çat? pencereleri üretmektedir. E?siz ürün özellikleri ile eviniz için mükemmel bir ortam, bol gün ?????, temiz hava ve manzara keyfi sunar.

Velux Cati Penceresi

Velux Çat? Penceresi GZL Serisi; Velux Çat? Penceresi GZL - Pivot aç?l?ml? ah?ap çat? penceresi, ?skandinav çam? Rahat üstten kullan?ma sahip ve sade tasar?m?yla GZL model çat? penceresi kan?tlanm?? VELUX kalitesini ta??r. GZL kolay temizlik için 180° dönme özelli?ine ve pencere kanad?n?n üstünde yer alan kullan?m? kolay havaland?rma kanal?na sahiptir. Gzl Serisine, Sonra'dan Tüm aksesuarlar? Entegre edilebilir.

Velux Cati Penceresi Gzl Serisi

Velux Çat? Penceresi Ggl ve Ggu Serisi; Pivot aç?l?m GGL model çat? penceresi tüm dünyada uzun y?llard?r güvenle kullan?lmaktad?r. Üstte bulunan açma-kapama bar? sayesinde rahat kontrol edilebilir. Lamine edilmi? ?skandinav çam?ndan üretilen GGL, üç kat vernikle korunmaktad?r.

Velux Cati Penceresi Ggl Serisi

Velux Çat? Penceresi GHL GHU Serisi; Velux Çat? Penceresi  GHL ; GHL - ?skandinav çam? Çift aç?l?mdaki konfor ve rahatl?k Lamine edilm? ?skandinav çam?ndan üretilen çift aç?l?m GHL model çat? penceresi odan?za gün ?????, temiz hava ve s?n?rs?z manzara katar. Pencereyi 3 konumda (5°, 15° ve 30°) açarak sabitleyebilmeniz GHL pencereyi, 35°’den daha dü?ük e?imli çat?lar için mükemmel bir seçim haline getirmektedir.

Velux Cati Penceresi Ghl

Velux Düz Teras Çat? Penceresi; Dü?ük e?imli çat?larda pencere uygulamas?, Her mekanda gün ?????. Teras çat?ya sahip birçok evde, ofiste, okul ya da hastanede dü?ey pencerelerden uzakta, bina çekirde?ine yak?n, iç bölümlerde kalan alanlar ço?unlukla gün ?????ndan oldukça az faydalanabilirler. Yeni teras çat? sistemleri ile bu alanlara ihtiyaç duyulan gün ????? ve temiz havay? estetik bir tasar?mla sunmaktay?z.

Velux Duz Teras Cati Penceresi

Velux Duman Tahliye Çat? Penceresi; Velux duman tahliye sistemleri, tek pencereli merdiven bo?lu?undan, yüzlerce penceresi olan üretim tesislerine kadar geni? kullan?m alan?na sahip olup duman ve ?s?y? tahliye ederek yang?n ç?k?? yollar?na eri?imi kolayla?t?rmak amac?yla kullan?lmaktad?r.

Velux Duman Tahliye Penceresi

Velux Teras Çat? Duman Tahliye Çat? Penceresi; Birçok projede, özellikle apartmanlar?n ve ofislerin merdiven aralar? ile endüstiyel binalarda, duman tahliyesi yasal bir zorunluluktur.

Velux Teras Cati Duman Tahliye Penceresi

Velux Çat? Ç?k?? Kapaklar?; Depo olarak de?erlendirdi?iniz çat? aran?zda daha fazla ???k ve havaland?rmaya ihtiyaç duyuyorsan?z, VELUX çat? ç?k?? kapaklar? size yard?mc? olacakt?r.

Velux Cati Cikis Kapagi

Velux Güne? Tünelleri; Güne? tünelleri, çat?da entegre siyah poliüretan eteklikleri ve kir tutmaz katmanl?, 4 mm güçlendirilmi? camdan olu?uyor. Montaj? oldukça kolay olan güne? tünelleri, 2 ya da 6 metre uzunlu?a kadar uygulama imkan? ve yüksek yans?t?c?l? iç yüzeye sahip borular? ile optimum ???k çözümü sunuyorlar.

Velux Gunes Gunelleri

Velux Çat? Pencere ve Aksesuarlar?na Dair Daha Fazlas? ve Sipari? ?çin; 0216 592 18 84

Veya Web Adreslerimiz: http://www.catipenceresi.gen.tr - http://www.catimerdivenleri.net  

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Reklam
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.
 

Katlanabilir Çat? Merdivenleri

Çat? Merdivenlerinde Uygun Fiyat garanti

       Çat? Merdiven Fiyatlar? 
Roto Motorlu Makas    : 9.350,00tl
Roto Makasl? Merdiven : 3.250,00tl
Alüminyum Katlan?r     : 1.800,00tl
Telescopic Merdiven   : 1.650,00tl
Metal Katlan?r             : 1.050,00tl
Ah?ap Merdiven         :    750,00tl

 hemen-siparis-verin

-----------Montaj Ücreti-----------

                Makasl?
Motorlu ( Butonlu ) : 1.000.00 tl

Motorsuz  Manuel    :    500.00 tl

                Katlan?r

Alüminyum            :     500,00 tl
Ah?ap & Metal       :     300.00 tl
Telescopic             :     300.00 tl

Metal Çat? Merdiveni

catimerdiveni.jpg

Son Çat? Makaleleri

Çevrimiçi Kullan?c?

Şu anda 8 konuk Ã§evrimiçi

Çat? Merdiven Resimleri