Çat? Merdivenleri

Çat? Pencereleri

Çat? Merdiven Sipari? Hatt?


0216 592 18 84 


satis@senaakustik.com

teslimat1

banka-hesap-bilgileri

senaakustikkapidaodeme

Çat? Merdiven Anketi

Tercihiniz Hangisi..?
 
Ah?ap Merdiven

Roto Çat? Pencereleri; Ak?ll?ca bir teknik sayesinde ???kla, pencereye kolay eri?imle ve geni? bir manzarayla maksimum oturma konforuna ula??n. Kolay kullan?m dahil. Roto prensibiyle her ?ey gerçekle?tirilmi?tir : iç mekana bakan rahats?z edici pencere kanatlar? kald?r?lm?? yerine rahat, tek elle kullan?labilir aç?p kapama sistemi getirilmi?tir. Açma, havaland?rma ve temizlik konumu sadece bir pencere koluyla. Bunlara ek olarak pencerenin d???nda elektrikli panjur.

Roto Cati Pencereleri

Roto Cati Penceresi

Roto Pivot Aç?l?r Çat? Penceresi; Çat?n?z?n alt?ndaki kaliteye yönelik talepler devaml? art?yor. Roto bu yüzden, tasar?mda s?n?r tan?mayan uyarlanma kabiliyeti yüksek bir ürün sistemi sunuyor.

Roto Pivot Acilir Cati Pencereleri

Roto Elektronik Çat? Penceresi; RotoTronic ile çat?n?z ak?llan?r. Çat? pencerenize entegre edilmi? motor ve kumanda sistemi sayesinde ya?am konforunuzdan taviz vermeyin.

Roto Elektronik Kumandali Cati Penceresi

Roto Çift Aç?l?m Çat? Penceresi; Çift aç?l?m çat? pencereleri Roto prensibine göre imal edilmi?tir: Pencere kanad? çerçevenin üst k?sm?na yatakland???ndan, kanat d??ar? do?ru aç?l?r. Pencerenin üst k?sm?ndaki geni? ba? mesafesi, alt k?sm?nda yerini konfora b?rak?r.

Roto Cift Acilim Cati Pencere Modelleri

Roto Üstten Pivot Çat? Pencereleri; Manzaralar ayakta seyredilmelidir. Bu yüzden pencere kanad?, çerçevenin üst çeyre?inde yataklanm??t?r. ?ç mekana girip rahats?zl?k yaratan, görüntüyü kapatan ve aç?k pencereye ula??m? zorla?t?ran pencere kanad? bulunmaz. Tam da Rotonun "daha fazla özgürlük, daha fazla konfor" prensibine göre Top -üstten pivot- çat? penceresinin tüm i?levlerini, pencerenin alt k?sm?na yerle?tirilmi? tek bir kol sayesinde kullanabilirsiniz.

Roto Ustten Pivot Cati Pencere Uygulama

Roto Duman Tahliye Penceresi; Avrupa EN-12101-2 normu, ?s? ve duman atma sistemlerine yöneltilen ?artlar? a??rla?t?rd?. Roto WRA 518 bu ?artlar? problemsiz bir ?ekilde kar??lar ve bununda ötesine geçerek geli?mi? tekni?iyle en yüksek ölçütleri koyar. Pencere kanad? çerçevenin alt k?sm?na yataklanm??t?r ve yang?n durumunda bir motor yard?m?yla aç?l?r.

Roto Duman Tahliye Pencereleri

Roto Çat? Ç?k?? Penceresi; Çat?da tamir ya da montaj i?lerinde çal??acak personelin kullan?m? için uygundur. Pencere kanad? dönerek sa?a ya da sola aç?labilir. Yayl? bir sistem, pencereyi kolay açmay? sa?lar ve rüzgarl? havalarda kanad?n çerçeveye çarpmas?n? önler. Kolay monte edilir, basit ve güvenli kullan?ml?d?r.

Roto Cati Cikis Penceresi Modelleri

Roto Çat? Pencereleri, Uygulamalar?, Modelleri ve Fiyatlar?na Dair Daha Fazlas? ?çin; 0216 592 18 84

Web Sitemiz: http://www.catipenceleri.gen.tr - http://www.catipencereleri.net  

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Reklam
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.
 

Katlanabilir Çat? Merdivenleri

Çat? Merdivenlerinde Uygun Fiyat garanti

       Çat? Merdiven Fiyatlar? 
Roto Motorlu Makas    : 9.350,00tl
Roto Makasl? Merdiven : 3.250,00tl
Alüminyum Katlan?r     : 1.800,00tl
Telescopic Merdiven   : 1.650,00tl
Metal Katlan?r             : 1.050,00tl
Ah?ap Merdiven         :    750,00tl

 hemen-siparis-verin

-----------Montaj Ücreti-----------

                Makasl?
Motorlu ( Butonlu ) : 1.000.00 tl

Motorsuz  Manuel    :    500.00 tl

                Katlan?r

Alüminyum            :     500,00 tl
Ah?ap & Metal       :     300.00 tl
Telescopic             :     300.00 tl

Metal Çat? Merdiveni

catimerdiveni.jpg

Son Çat? Makaleleri

Çevrimiçi Kullan?c?

Şu anda 6 konuk Ã§evrimiçi

Çat? Merdiven Resimleri