Yazdır
tarafından yazıldı.   
Cumartesi, 12 Ocak 2013 21:23

Ah?ap Çat? Merdivenleri, Çat? kat?na kolay ve güvenli eri?im imkan? sunar. Montaj? takiben katlan?p tavana kald?r?labilen merdiven yerden kazanç sa?lamaktad?r. Çat? merdiveni ah?aptan imal edilmi?tir ve üç ya da dört kat katlan?r bölümden olu?maktad?r. ??k bir ?ekilde haz?rlanm?? kapak ilave bir dekoratif cila gerektirmez. Ah?ap çat? kat? merdiveni dayan?kl? ve i?levsel olup çat? kat?na kolay eri?im sa?lar.
katlanabilir-cati-merdiveni011katlanabilir-cati-merdiveni10

Çat? aras? mekanlar?na basit ve güvenli geçi? yapmay? sa?l?yor. Üzerinde montaj için b?rak?lm?? özel delikler sayesinde ah?ap üzerinde tahribat yapmadan montaj imkan? veriyor. Montesi tamamland???nda hiçbir dekoratif aksesuar veya tamamlay?c?ya ihtiyaç duymayan bir kapa?a sahiptir.
0102040305

 

Ah?ap Çat? merdiveni, Sa?lam konstrüksiyon yap?s? ve tüm ah?ap k?s?mlar?n?n vakum emprenye edilmi? olmas? sayesinde uzun ömürlü. Merdiven kapa?? 36 mm kal?nl???nda, I. S?n?f çamdan imal edilmi? bir çerçeve sistemine sahip. Bu çerçevenin içi ?s? yal?t?m? sa?lamak amac?yla ?s? iletkenlik katsay?s? 1.1 W/m2K olan polistren malzeme ile dolduruldu. Monte edildi?i alanda, alttan bak?ld???nda, merdiven kapal?yken tavanda ??k bir kapak olarak görünüyor. Bu kapak beyaz boyal? olabilece?i gibi ham ah?ap da olabiliyor. Kaymaz basamak dizayn? ve korkulu?u sayesinde de güvenli?i peki?tiriyor.

katlanabilir-cati-merdiveni8 katlanabilir-cati-merdiveni7 katlanabilir-cati-merdiveni5
Ah?ap Çat? Merdiveni ?çinden ç?kan kurulum ve kullanma k?lavuzu ile dilerseniz kendiniz yada basit bir yard?m alaca??n?z bir yap? ustas? ürünü yerine zorlanmadan monte edebilmektedir.

Ah?ap Çat? Merdivenleri Teknik Özelli?i 

Teknik özellikler: LMF
maksimum yükleme: 200 kg
yang?n direnci EI2: 120 dakika
yal?t?m kal?nl???: 8 cm
hatch kal?nl???: 8,2 cm

cati-merdiven-modelleri00cati-merdiven-modelleri01

Betonarme yada konstrüksiyondan olu?an bir merdivenin uygulanamayaca?? kadar dar alanlarda, son derece uygun mimari bir çözümdür. Merdiven kullan?lmad??? zaman katlan?r yap?s? ve yay sistemi ile kapat?ld???nda mekanda merdivene ait hiçbir unsur gözükmemektedir. Kullanmak istedi?inizde  setin içerisinden ç?kan uzanma çubu?u ile kolayl?kla aç?p saniyelerle ifade edilebilen bir sürede merdiveniniz çat? kat?n?za ç?kabilmeniz için haz?r durumdad?r. 150 kg. ta??ma kapasitesine sahiptir.

Ah?ap Katlanabilir Çat? Merdiven Modelleri

katlanabilir-cati-merdiveni9katlanabilir-cati-merdiveni6cati-merdiven-modelleri04cati-merdiven-modelleri05cati-merdiven-modelleri9

katlanabilir-cati-merdiveni4katlanabilir-cati-merdiveni03katlanabilir-cati-merdiveni02kapakli-cati-merdiveni4kapakli-cati-merdiveni2

kapakli-cati-merdiveni1kapakli-cati-merdivenicati-merdivenicati-merdiveni08cati-merdiveni07

teras-cati-merdivenleri6

catimerdivenkullanimtalimati

 


 

 ?LG?L? MAKALELER


Son Güncelleme: Cuma, 08 Mayıs 2015 14:20