Yazdır
tarafından yazıldı.   
Cumartesi, 12 Ocak 2013 19:00

Roto çat? Merdivenilogo

Mimarinin Merdiven Çözümü Ah?ap  çat? merdiveninin mucidinden Roto Çat? Merdivenleri. ?stenen kasa ölçüsünde üretilebilen, 2,8 m yüksekli?e ç?kabilen 6 farkl? model alüminyum çat? merdivenleri, Farkl? kasa ölçülerinde ve 2,9 m yüksekli?e ç?kabilen 4 farkl? model ah?ap çat? merdivenleri,

 

roto-cati-merdiveni-8-3-rc roto-cati-merdiveni-norm-8-2iso-rc

Is? yal?t?m? dahil
Norm 8/3 "top-model"dir. 3 parçal?d?r ve kenarlar? ve her iki taraf? izoleli, a-de?eri s?n?f 4'e uygun sandwich kapak ile standart olarak üretilmektedir.

Ürün tan?m?
DIN EN 14975 normuna uygun montaja haz?r eleman.

Montaj yeri kapa??
Is? yal?t?ml? sandwich kapak (56mm) U-de?eri 0,55W/m²K, test edilmi? hava s?zd?rmazl??? a-de?eri s?n?f 4. Çift taraf? beyaz kapl?. Yüksek güvenlik için haz?r montajl? kilit.

Ah?ap merdiven parçalar?
Çamdan yanaklar (21 x 83mm), çam/kay?ndan kaymaz profilli basamaklar (80 x 360mm).

Kasa
Yap??t?r?lm?? ah?ap tabaka (ham plaka, multiplex plaka). Beyaz boya ile çift astar. Kasa yüksekli?i 24cm. Kapak etraf?nda izolasyon. Merdiven parçalar? kasan?n içinde yatar vaziyette bulundu?undan, çat? zemininde ekstra aç?lma alan? gerektirmez. 16mm'ye kadar kapak kaplamas? mevcuttur. (max. 10kg/m²)

Standart donan?m
Korkuluk merdivenin üst sa? taraf?na yerle?tirilmi?tir. Açma çubu?u. Kolay montajl? beyaz kenar pervazlar?. Merdiven ayaklar?nda koruma plastikleri. 6 adet mesafe ayarlama vidal? montaj kiti. Montaj, kullan?m ve bak?m talimatnameleri.

Aksesuar
Montaj yeri koruma korkulu?u (yönetmelikçe zorunlu). Di?er taraf için güvenlik korkulu?u.

rot-ahsap-cati-Merdivenleri-Esca-iso-RCroto-cati-merdiveni-cadet-3-iso-rc

Standart ölçüler
Net tavan yüksekli?i
120 x 60 cm, 120 x 170 cm
220 x 286 cm 
Standart ölçüler
Net tavan yüksekli?i 
130 x 60 cm
220 x 286 cm
Standart ölçüler
Net tavan yüksekli?i 
140 x 70 cm
220 x 286 cm

Kasan?n ölçüleri yukar?daki ölçülerden 2 cm daha k?sad?r.

3 parçal? çat? merdiveni alan gereksinimi

 

a) Net tavan yüksekli?i
220 - 286 cm
b) Merdiven dibi
131 - 87 cm
c) Aç?lma alan?
162 - 152 cm
d) Aç?
21º - 16º

 

DIN EN 14975 normuna uygun kusursuz kalite
Is? yal?t?m? U-de?eri 0,85W/m²K
Hava s?zd?rmazl?k a-de?eri s?n?f 4
150kg'ya kadar ta??ma kapasitesi
Montaja haz?r marangozl?k kalitesi

catimerdivenkullanimtalimati

 ?LG?L? MAKALELER


Son Güncelleme: Cuma, 08 Mayıs 2015 14:21