Yazdır
tarafından yazıldı.   
Cuma, 08 Ağustos 2014 08:48

logo optistepOptiStep at? merdivenleri tamamen monte edilmi? ve montaj sistemi yerle?ik haz?r iki ki?i taraf?ndan merdiven montaj ve oda yksekli?i, uzunlu?u ayarlayarak kolay k?lar.
Her at? merdiveni paketinin ad?m kurulum ad?m sunulmas? kurulum k?lavuzu ierir tavan at? merdiveni. at? ?k?? merdiveni am keresteden imel edilmi? olup 3 veya 4 e katlan?r blmden olu?maktad?r. Merdiven at? kat?na kolay ve gvenli eri?im imkan? sa?lar.

at? Merdivenleri & at? ?k?? Kapalar? & at? Pencereleri

optistep OLK at? Merdivenleri -optistep

 Merdiven boyutlar? * [cm]

 60 x 120

70 x 120 

 maksimum oda yksekli?i [cm]

 280

280 

Gerek box boyutlar? ile kar??la?t?r?ld???nda geni?li?i ve uzunlu?u 1,4 cm, 2 cm azal?r.

 

at? Merdiven l Gnyelerioptistep-cati-merdiven-resimi

OptiStep at? merdiveni piyasada at? merdiveni yeni bir marka.at? merdiveni ok rekabeti bir fiyata dayan?kl?l?k ile i?levselli?i bir araya getirir. 
retimi garanti yksek kalite ile birlikte iyi kalitede ah?ap at? merdiveni mkemmel herhangi bir i ma olabilir.
optistep-cati-merdiven-resimi2Montaj takiben katlan?p tavana kald?r?labilen bu merdiven yerden kazan sa?lamaktad?r.

??k bir ?ekilde haz?rlanm?? kapak ilave bir dekoratif cila gerektirmez. at? kat? merdiveni dayan?kl? bir i?levseldir.

optistep-cati-merdiven-olculeri

Stok Durumu : 60 cm X 120 cm mevcutdur. Di?er ller iin ltfen Bize Ula??n.

rnFiyatBirim
Katlan?r Ah?ap at? Merdiveni 450 TL/adet
K. at? Merdiveni Montaj Dahil Fiyat? 650 TL/adet
Tavan K?r?m? Yer A?m ??ilik Fiyat? 300 TL/adet

 

at? merdiveni tipi 

  

3 blm katlan?r merdiven. Katlanm?? zaman, oda iinde alan?n? bo?altarak, tavan "gizli" oldu?unu. Merdivenler a?a??daki boyutlar? 60x120 cm, 70x120 cm, 70x130 cm mevcuttur

Kullan?lan malzeme

kutu ladin a?ac?ndan yap?lm??t?r, merdiven am yap?lm??

Ambar kapa??ndan 

 

Thermo "Sandvi" tip yal?t?m 

 

Kutu   

standart olarak mkemmel s?zd?rmazl?k sa?layan bir s?zd?rmazl?k ?eridi ile donat?lm??t?r

Basamakl? 
 

    

basamaklar ilave dayan?kl?l?k iin gvercin kuyru?u eklemleri ile monte edilirse, emniyet oluklar kaymas?n? nlemek iin basamaklar halinde kesilir.

Uydurma Way 

    

tavan 
 

Montaj 

  

at? merdiveni tamamen monte edilmi? ve in?a edilecek

?ekilde haz?r

Garanti
     

3 y?l 


catimerdivenkullanimtalimati

Montaj Servisi

M?terilerimize tam bir tedarik sunuyoruz ve biz tedarik tm rnler paket servis uyacak ve biz tam garantisi Uydurma hizmeti sunmak bizim rn ve tesisat?lar? ok eminiz olabilir. Bizim tesisat?lar? ile ok iyi kalite emin olabilirsiniz. Bu hizmetin bir paras? olarak ko?ullar?n ncesinde cretsiz kurulum sorun sa?lamak iin ba?lamadan herhangi bir i? iin do?ru oldu?undan emin olmak iin bir alan ara?t?rmas? yrtmek. Tm al??malar 15 y?l? a?k?n deneyime sahip bizim kendi Nitelikli Marangozlar taraf?ndan yrtlmektedir.

at? Merdiveni Montaj Kitap??? iin ltfen T?klay?n?LG?L? MAKALELER


Son Güncelleme: Cuma, 08 Mayıs 2015 14:23