Çat? Merdivenleri

Çat? Pencereleri

Çat? Merdiven Sipari? Hatt?


0216 592 18 84 


satis@senaakustik.com

teslimat1

banka-hesap-bilgileri

senaakustikkapidaodeme

Çat? Merdiven Anketi

Tercihiniz Hangisi..?
 
Ah?ap Merdiven

Fakro Çat? Pencereleri; Rüyalar?n?z?, içinde ya?amaya de?er bir çat? aras?na dönü?türmek için gereken her?eyi sena yap?'da bulabilirsiniz. Fakro çat? pencerelerinin geni? ürün yelpazesinde, sizin ihtiyaçlar?n?za cevap verecek bir ürün mutlaka bulunur. Mükemmel güvenlik aksesuarlar?, perde, jaluzi, gölgelik ?eçenekleri,güne? tüneli ve çat? ç?k?? kapaklar? ile fakro çat? aras?nda tüm ihtiyaçlar?n?za cevap veriyor.

Fakro Çat? Penceresi Tüyap Fuar?;

Fakro Tuyap Cati Pencere Fuari

Sena Yap? Fakro Çat? Penceresi Tüyap Fuar?ndan;

2013 Tuyap Yapi Fuari Fakro Cati Penceresi Standi

Fakro Standart Pivot Çat? Penceresi; Gökyüzünü Rahat Bir ?ekilde Görmenize Yard?mc? Olur. Çat? katlar?nda tavanlar?n art?k ayd?nlatma sistemleri olarak kullan?lmaktad?r. Çat? Ku?luklar?na art?k gerek kalmadan iç ve d?? görünümde modern bir yap?ya Sahiptir.

Fakro Standart Cati Penceresi

Fakro Pivot Çat? Pencere Seçenekleri: Manuel ve Motorlu ( Kumandal? Butonlu ) Opsiyonlara Sahiptir.

 

Fakro Standart Cati Pencere Uygulamasi

Fakro Yüksek Pivotlu Orta Kay?tl? Çat? Penceresi; Sabit alt orta kay?t sistemi ile daha geni? ve ferah ortamlar sa?lar. Yüksek pivot çat? pencereleri, güne?in evinize en çok misafir olabilece?i tek ürün ve uygulamalar aras?ndad?r.

Fakro Yuksek Pivot Cati Penceresi

Yüksek Pivot Orta Kay?tl? Çat? Pencere Uygulama Modeli;

Fakro Yuksek Pivot Orta Kayitli Cati Pencere Uygulamasi

Fakro Çift Aç?l?m Pivot Pencereler, Pencere kanad?nda iki yönlü ba??ms?z açma mekanizmas? vard?r, d??a do?ru ve pivot aç?lma. D??a do?ru aç?lma i?levi pencere kanad?n?n 0 ila 35 derece aras?nda herhangi bir pozisyonda aç?lmas?na olanak tan?makta iken, pivot i?levi pencere kanad?n?n 180 derece döndürülmesine imkan verilmektedir.

Fakro Cift Acilim Cati Pencereis

Fakro Çift Aç?l?m Çat? Pencere Uygulamas?;

Fakro Cift Acilimli Cati Pencere Uygulamasi

L Kombinasyon Fakro Çat? Pencereleri; Çat? kat?lar?nda, parapet duvarlar?n?z çat? pencereniz e?le?tirip kullanmas?nda çok rahat ve estetik bir üründür. Bu pencere çat?n?n dikey duvarla birle?ti?i yerde montaj edilebilir. Her tipten çat? penceresi ile kombine edilme amac?na sahiptir.

Fakro l Kombinasyon Pencere Modeli

Pencere ah?ap görünümlü olup ah?ap üzeri 2 kat ekolojik vernik ile kaplanarak ah?ab?n s?cakl???n? daha iyi vurgulamak ve ah?ab?n bulundu?u ortamlarda daha uzun y?llar kullan?lmas?n? sa?lamak için ah?aba direnç kazand?rmaktad?r.

Fakro l Kombinasyon Cati Pencere Modelleri

Fakro Duman Tahliye Çat? Penceresi; Yang?n esnas?nda ve do?algaz kaça?? s?ras?nda, otomatik aç?l?m sistemi ile ünlü olan duman tahliye çat? penceresi, çat? katlar?nda ve merdiven ba?lar?nda tercih edilir. Acil durumlarda en gerekli güvenlik elemanlar? s?n?f?ndad?r.

Fakro Duman Tahliye Cati Pencereleri

 Fakro Duman Tahliye havaland?rma Sistemi ( Ürün Montaj?nda Kesinlikle Yang?na Uzun Süre Dayan?kl? Kablo Tesisat Hatt? Kullan?lmal?d?r.)

Fakro Duman Tahliyesi Penceresi1

Fakro Kumandal? Çat? Penceresi; Kumandal? çat? pencereleri manuel kontrolün mümkün olmad??? yükseklikler veya konforun önem ta??d??? konumlar için idealdir. Uzaktan kumanda edilebilen bu model pencereler yüksekte yerle?tirilen yerlerde, konforun ön planda oldu?u mekanlarda veya ak?ll? ev sistemlerine ahip evlerde tercih edilen bir üründür.

Fakro Kumandali Elektro Cati Penceresi

Kumandal? Çat? Pencereleri; ?le Motorlu D?? Panjur ve Çat? Pencerelerine Tak?lan Perdeleride Tek Tu?la Kontrol Edebilirsiniz.

Fakro Kumandali Pencere Modelleri

Fakro Kumandal? Çat? Pencereleri Elektrik Kontrollü Pencerelerdir;

Fakro Kumandali Cati Pencere Uygulama Modelleri

Balkon Tipi Çat? Penceresi; Çat? katlar?ndaki balkon olay?na çözümler sunan sena çat? pencere sistemleri, çat? kat? dairelerinizin de?erlenmesine ve ferah ya?am alanlar? sunan balkon tipi çat? penceresi, su yal?t?m?nda üstün performans göstermi?tir.  Türkiye'nin heryerine gönderimimiz vard?r.

Fakro Balkon Tipi Cati Pencere Modelleri

Fakro Çat? Balkon Modeli Çat? Penceresi;

Fakro Balkon Tipi Pencere Uygulamalari

Fakro Çat? Balkon Modeli Çat? Penceresi Uygulama;

Fakro Balkon Tipi Pencere Uygulamalari1

Fakro Çat? Pencereleri ve Aksesuarlar?na Dair Daha Fazlas? ?çin: 0216 592 18 84

Yada http://www.catipenceresi.gen.tr Adresimizden Temin Edebilirsiniz. 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Reklam
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.
 

Katlanabilir Çat? Merdivenleri

Çat? Merdivenlerinde Uygun Fiyat garanti

       Çat? Merdiven Fiyatlar? 
Roto Motorlu Makas    : 9.350,00tl
Roto Makasl? Merdiven : 3.250,00tl
Alüminyum Katlan?r     : 1.800,00tl
Telescopic Merdiven   : 1.650,00tl
Metal Katlan?r             : 1.050,00tl
Ah?ap Merdiven         :    750,00tl

 hemen-siparis-verin

-----------Montaj Ücreti-----------

                Makasl?
Motorlu ( Butonlu ) : 1.000.00 tl

Motorsuz  Manuel    :    500.00 tl

                Katlan?r

Alüminyum            :     500,00 tl
Ah?ap & Metal       :     300.00 tl
Telescopic             :     300.00 tl

Metal Çat? Merdiveni

catimerdiveni.jpg

Son Çat? Makaleleri

Çevrimiçi Kullan?c?

Şu anda 19 konuk Ã§evrimiçi

Çat? Merdiven Resimleri